Kemikaalien korvausprosessi

EcoOnline Blogi

Vaarallisten kemikaalien korvaaminen ja asteittainen käytöstä poisto on jatkuvaa ja tärkeää työtä. Kaikki eivät kuitenkaan tiedä, kuinka se tehdään tehokkaasti. Opi lisää tästä prosessista ja aloita kemikaalien korvaaminen jo tänään.

 

Lataa opas 10 terveydelle vaarallisesta kemikaalista

 

Prosessia voi tehostaa oppimalla lisää korvaamisesta toimintana. Vaiheittainen lähestymistapa auttaa luomaan toimintakulttuurin, jossa työpaikalla siirrytään systemaattisesti vähemmän vaarallisten kemikaalien käyttöön. Tätä menetelmää kokeilemalla voit oppia, mikä toimii parhaiten yrityksessänne ja kuinka prosessiin voi kehittää työntekijöitä auttavan rutiinin. 

Korvaaminen ei ole yksinkertainen prosessi, jossa kemikaali vain vaihdetaan toiseen, eikä menetelmä välttämättä ole sama kaikissa tilanteissa. Menetelmät, jotka toimivat yhdessä yrityksessä tai prosessissa, eivät välttämättä ole sopivia toisessa yrityksessä tai käytettäessä kemikaalia eri käyttötarkoituksiin.

Yksi lähestymistapa on tuotannollisissa töissä tuotesuunnittelun ja tuotantotekniikoiden tarkastelu. Esimerkiksi tuolia suunniteltaessa sen kokoamisessa palat voidaan kiilata tai napsauttaa yhteen sen sijaan, että käytettäisiin liimaa tai ruuveja. Usein täytyy kokeilla eri ratkaisuja ja vaihtoehtoja parhaan mahdollisen tavan löytämiseksi. Muun muassa seuraaviin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota: kemikaalien vaarallisuus ja niille altistuminen, kemikaalien tekninen suorituskyky ja saatavuus, taloudelliset tekijät, energian ja luonnonvarojen käyttö, syntyneet jätteet ja niiden kierrätys.

 

Prosessi kemikaalien korvaamisen aloittamiseen

 

Alla esittelemme viisi vaihetta, joita voit työssäsi seurata. Prosessi perustuu Euroopan kemikaalivirasto ECHA:n oppaaseen ”Miten se tehdään?” ja Ruotsin kemikaaliviraston ohjeisiin, joissa määritetään seitsemän vaihetta kemikaalien asteittaiseen käytöstä poistamiseen.

 

1. Tunnista aine, jonka haluat arvioida ja korvata tai poistaa asteittain käytöstä

 

 

Hae käyttöturvallisuustiedotteita EcoOnlinen tietokannasta

 

2. Tunnista mahdolliset vaihtoehdot

 

Nyt voit etsiä sopivia vaihtoehtoja. Pohdi:

  • Kuinka olisit ratkaissut tämän ongelman alun perin, jos kyseistä kemikaalia ei olisi ollut olemassa? Tarvitseeko esimerkiksi asiakkaille antaa tulostettu kuitti, jonka musteessa saattaa olla vaarallisia ainesosia, vai olisiko sähköinen kuitti sopiva vaihtoehto?
  • Onko kemikaali välttämätön, vai voidaanko se korvata menetelmää muuttamalla?

 

3. Arvioi, vertaa ja valitse vaihtoehdot

 

  • Jos kemikaalin käyttö on välttämätöntä, mitä muita vaihtoehtoisia kemikaaleja sille on? Voit käyttää digitaalisen kemikaalirekisterin toimintoja vaihtoehtoisten kemikaalien löytämiseksi ja vaihtoehtojen arvioimiseksi.
  • Millä tavoin ihmiset tai ympäristö saattavat altistua vaihtoehtoiselle tuotteelle tai syntyvälle jätteelle tuotannon, käytön, hävittämisen tai kierrätyksen aikana?
  • Kuinka vaihtoehtoinen menetelmä tai kemikaali vaikuttaa laatuun ja toimintaan?

 

Korvausprosessissa kannattaa priorisoida, mitä elementtejä arvioidaan ensin ja kuinka yksityiskohtaisesti. Arvioi aina kaikkien kemikaalivaihtoehtojen riskit: kuinka vaarallisesta aineesta on kyse ja kuinka ihmiset ja ympäristö altistuvat sille. Tarkastele myös kaikkien vaihtoehtojen kokonaiskustannuksia.

Voit käyttää PRIO- ja SIN-listoja myös tässä vaiheessa. Pohdi asiaa myös tuotteen koko elinkaaren näkökulmasta ja vertaile esimerkiksi uusien, kemikaalittomien menetelmien ja kemikaalien kokonaispäästöjä ja -vaikutuksia.

 

4. Testaa, toteuta ja kehitä

 

Valitse, mitä uutta kemikaalia tai menetelmää testataan ensimmäiseksi. Päätä, kuinka testaus suoritetaan ja kuinka pitkä koejakson tulee olla. 

Kun pilottiprojekti on viety onnistuneesti maaliin, voit aloittaa vaihtoehdon käyttöönoton. Varmista, että korvaamisprosessia varten on laadittu yksityiskohtainen suunnitelma.

Kerää palautetta kaikilta osapuolilta, joihin korvaaminen vaikuttaa ja toteuta tarvittavat parannukset. Tee pitkän tähtäimen arvioinnista ja kehittämisestä helpompaa ottamalla käyttöön kemikaalien hallintajärjestelmä.

 

5. Ilmoita toimitusketjulle


Muutokset täytyy mahdollisesti tiedottaa myös asiakkaille ja jälleenmyyjille. Tiedon julkaiseminen yrityksen verkkosivuilla saattaa myös kannattaa, sillä se voi tuoda kilpailuetua muihin alan yrityksiin nähden. Muistathan, että asiakkaasi saattavat tarvita jonkin verran aikaa ilmoittaakseen muutoksista omille asiakkailleen.

 

Ensimmäinen korvausprosessi on nyt melkein valmis

 

Kun olet käynyt kaikki vaiheet läpi ja toteuttanut korvausprosessin, voit laatia työstä yhteenvedon ja luoda sen pohjalta menettelytavan, jota kollegasi voivat käyttää apunaan tai sinä itse voit hyödyntää tulevissa korvausprosesseissa.

 


 

Ilmainen webinaari: Kemikaaliriskit työpaikoilla – arviointi ja toimenpiteet

 

Kemikaaliriskien arviointi on lähtökohta kemikaalien turvalliselle käytölle ja haittojen torjunnalle työpaikoilla. Webinaarissa opit tunnistamaan kemikaalien vaarat, hyödyntämään käyttöturvallisuustiedotteita, määrittämään riskin suuruuden ja suunnittelemaan riskinhallintatoimenpiteitä.

Tule mukaan webinaariimme tiistaina 9.6.2020 klo 13.00 ja kuulet lisää.

Webinaarissa tapaat EcoOnlinelta Henna Rosilon ja Pieter Jan Botsin, jotka johdattavat kuulijat kemikaaliriskien arvioinnin peruskäsitteisiin ja antavat käytännön neuvoja riskinarvioinnin toteuttamiseen.

 Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

 

Lue lisää vaarallisten kemikaalien korvaamisesta

 

Me EcoOnlinella autamme organisaatiotasi tekemään kemikaaliturvallisuuden hallinnasta helpompaa ja nopeampaa. EcoOnline Chemical Manager on työkalu käyttöturvallisuustiedotteiden ja muiden kemikaalidokumenttien helppoon keräämiseen, hallintaan ja jakeluun. Voit tehdä riskinarviointeja, suunnitella toimenpiteitä vaarallisten kemikaalien korvaamiseen ja luoda dokumentteja. Haluatko kuulla lisää?

 

Chemical Manager

Julkaistu
22.01.2020