Arvioi kemikaaliriskit, suorita riskinarviointi, dokumentoi ja suunnittele toimenpiteet Chemical Manager riskinarviointi -moduulin avulla
Kemikaalien riskinarviointi

Arvioi riskit ja suunnittele toimenpiteet

  1. Säästä aikaa priorisoimalla riskejä
  2. Dokumentoi riskinhallintatoimenpiteet
  3. Pidä työntekijät turvassa
  4. Organisoi hankinnat turvallisuus huomioiden

Työsuojelulainsäädäntö edellyttää, että työnantajat tuntevat työpaikan kemialliset vaaratekijät sekä arvioivat ja hallitsevat niiden aiheuttamat riskit.

Riskinarviointi on tehtävä kirjallisesti ja siinä on eriteltävä toteutetut ehkäisevät toimenpiteet. Lisäksi lainsäädännössä annetaan riskien vähentämisen tärkeysjärjestys, jonka mukaisesti riskienhallinta on toteutettava. Järjestelmällisellä asenteella kemikaaliturvallisuutta voidaan kehittää nykyaikaisen ennakoivan turvallisuuskulttuurin tasolle.


.

“EcoOnlinen avulla meillä on järjestelmä, jonka avulla tunnemme kemikaalimme. Se sisältää myös monia hyviä työkaluja, kuten riskinarviointi, joiden avulla voimme noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Työntekijämme tuntevat olonsa turvallisemmiksi, kun kemikaalit ovat hallinnassamme.”
Harpreet Singh Bains, Kvalitetsleder Vy Buss AS Vy_transparent

Hyödyt

FI_Chemical Risk Assessment_benefit_1
Läpinäkyvä

Tiedot vaarallisista kemikaaleista kaikille työntekijöille

  • Nopea yleiskuva yrityksen eri kemikaalien käyttöön ja varastointiin liittyvistä riskeistä
  • Ohjaa ja auttaa kemikaalien vaarojen ja riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa sekä noudattamaan lainsäädäntöä
  • Mahdollistaa helpon ja monipuolisen dokumentoinnin jatkuvaa riskinhallintaa varten
FI_Chemical Risk Assessment_benefit_2
Helppokäyttöinen

Helppo ja nopea dokumentointi

  • Kemikaali- ja paikkakohtainen riskinarviointi, joka tarjoaa nopeasti turvallisen käytön ja varastoinnin varmistamiseen tarvittavat tiedot
  • Selkeä riskitasojen visualisointi ja vaaramerkinnät heti nähtävillä
  • Löydä helposti tieto tarvittavista henkilönsuojaimista ja ensiaputoimenpiteistä

Tiesitkö, että

riskien

tunnistaminen ja arviointi on lähtökohta kemikaalien turvalliselle käytölle ja haittojen torjunnalle työpaikoilla.

Lataa oppaamme kemikaalien riskinarvioinnin 5 askeleesta, jolla pääsette alkuun.

Ina
Account Manager, EcoOnline

Arvioi kemikaalien riskit helposti

Pääset tutustumaan työkaluun, jolla voit helposti suorittaa riskinarvioinnin käytössäsi oleville kemikaaleille ja suunnitella riskinhallintatoimenpiteitä.

Ota yhteyttä ja varaa ilmainen demo!