Lataa ilmainen opas siitä, mitä tehdä kun vastaanotat käyttöturvallisuustiedotteen johon on liitetty altistumisskenaario.

 

Altistumisskenaarioilla välitetään vaarallisten kemikaalien käyttäjille tietoja toimintaolosuhteista ja riskinhallintatoimista, joilla ihmisten ja ympäristön altistumista voidaan hallita riittävästi eri käytöissä. Altistumisskenaariot liitetään käyttöturvallisuustiedotteeseen, jolloin sitä kutsutaan laajennetuksi käyttöturvallisuustiedotteeksi (eSDS).